BIBLIOTEKA PISM
 • Wersja dla niedowidzących
 • BBLPISM na Facebooku
 • BBLPISM na Pintrest
 • BBLPISM na Twitterze
 • English version
 • W Bibliotece
  ikonka_proquest
  ikonka_wiley
  taylor_francis
  ikonka_ebscohost     więcej
   
  PRASA ZAGRANICZNA w Bibliotece PISM  -   Dostawa codziennie rano!
  gazety_zagraniczne
     
  tygodniki_zagraniczne
    Dzienniki   Tygodniki

  Najnowsze roczniki

  roczniki2019 

   

  Prenumerata czasopism 2019

   
 • Aktualności

  2019-05-14

  Taylor & Francis w PISM

  taylor_francis

   

  W roku 2019 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oferuje czytelnikom dostęp online do dwóch kolekcji
  czasopism Taylor & Francis:

  Dostęp do bazy został wykupiony przy 50% dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wejście na stronę http://www.tandfonline.com/

  Zapraszamy do korzystania!

   


  2018-01-11

  Utworzenie depozytu bibliotecznego pod nazwą "Polskie Dokumenty Dyplomatyczne" (PDD)

  W celu umożliwienia szerszej grupie odbiorców zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami redakcja Polskich Dokumentów Dyplomatycznych przekazała komplet przechowywanych kserokopii do Biblioteki PISM. Znaczna część zgromadzonych kserokopii pochodzi z trudnodostępnych kolekcji (z zagranicznych archiwów) a jej przekazanie do Biblioteki umożliwi skorzystanie ze zgromadzonych zbiorów większej liczbie badaczy. Więcej informacji tutaj.

      
 •  


 • Projekty
   

  Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zrealizowała projekt pn.: Retrokonwersja katalogu topograficznego wydawnictw zwartych do elektronicznej bazy danych dostępnej online.

  Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę.

  logo-mnisw

  Wartość projektu 443 709,48zł.  Kwota dofinansowania 300 000 zł.   


 • Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  10:00 - 19:00


  adres: ul. Warecka 1A, 00-950 Warszawa
  tel. +48 22 556-8044, biblioteka@pism.pl
 • Katalog Biblioteki
 • Nowy Czytelnik
 • Cyfrowa Biblioteka PISM
 • Działy w wolnym dostępie
  więcej...
 • Zasady korzystania
  • Biblioteka jest ogólnodostępna.
  • Przed pierwszym skorzystaniem z biblioteki wymaga się rejestracji w katalogu on-line http://aleph.pism.pl/F?func=bor-new-0
  • Podczas pierwszej wizyty, należy:
   1. Zgłosić się do dyżurnego bibliotekarza z aktualnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem
   2. Uiścić jednorazową opłatę za wydanie karty bibliotecznej
  • Karta użytkownika jest ważna przez 24 miesiące. Po upływie tego terminu można ją przedłużyć, zgłaszając się do dyżurnego bibliotekarza.
  • Czytelnicy nie posiadający tytułu naukowego korzystają z materiałów bibliotecznych tylko w czytelni. Szczegółowo opisuje to regulamin biblioteki.
  • Czytelnicy, którzy chcą korzystać z materiałów przechowywanych w magazynie, powinni złożyć zamówienie przy użyciu katalogu online.
  • Podczas wizyty w czytelni każdy czytelnik może otrzymać do sześciu woluminów jednocześnie.
  • Materiały zamówione z magazynu są przechowywane w czytelni przez 7 dni od daty ich zamówienia.
  • Zasady wypożyczania publikacji bibliotecznych na zewnątrz znajdują się w regulaminie biblioteki.
  • Szczegółowe zasady działalności Biblioteki reguluje Regulamin Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
 • nukat
 • Twitter

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
b) informowania Pani/Pana o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (wysyłki newslettera) – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w razie wyrażenia zgody art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące katalog biblioteczny PISM oraz świadczące usługi związane z obsługą i funkcjonowaniem Biblioteki PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do momentu rezygnacji z tego członkostwa, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową uzyskania członkostwa w Bibliotece PISM.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu dla potrzeb ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – na potrzeby wysyłania informacji handlowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
Ja niżej podpisany/awyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (newsletter), zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

AKCTEPTUJĘ zamknij