2019-12-02 - Biuletyn

Łukasz Jurczyszyn

Znaczenie sprzeciwu Francji wobec rozszerzenia UE o Macedonię Północną i Albanię

Francja sprzeciwiła się rozpoczęciu rozmów akcesyjnych UE z Macedonią Północną i Albanią. Głównym powodem weta była niechęć francuskiego społeczeństwa do dalszego rozszerzenia. Przyjęcie nowych członków stoi też w sprzeczności z jednym z priorytetów Emmanuela Macrona – uważa on, że zanim nastąpi rozszerzenie UE, należy pogłębić jej integrację. Propozycja reformy procesu akcesyjnego, przedstawiona przez Francję w połowie listopada br., nie oznacza zmiany jej polityki, niechętnej rozszerzeniu.  

2019-11-29 - Biuletyn

Arkadiusz Legieć

Perspektywy rozwiązania konfliktu o Górski Karabach

W wyniku zmiany władzy w Armenii w 2018 r. nasiliły się armeńsko-azerbejdżańskie rozmowy ws. terytorialno-etnicznego konfliktu o Górski Karabach. Nie przyniosły one jednak rezultatów, gdyż władze obu państw znajdują się pod silną wewnętrzną presją społeczną, ograniczającą możliwość zawarcia kompromisu. Rosja wykorzystuje konflikt jako instrument wpływu politycznego wobec obu państw. Wzmocnienie zaangażowania dyplomacji Francji i USA w prace Grupy Mińskiej i zwiększenie jej znaczenia ograniczałoby rolę Rosji jako głównego pośrednika w konflikcie.

2019-11-28 - Biuletyn

Kinga Raś

Zmiany w polityce klimatycznej Estonii

Choć jeszcze w czerwcu br. Estonia wraz z Polską, Czechami i Węgrami zablokowała w Radzie Europejskiej konsensus polityczny w kwestii osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., w październiku zaakceptowała ten termin. Mimo energetyki opartej na spalaniu łupków bitumicznych zdecydowała się zatem na trudną transformację energetyczną. Oznacza to, że wśród państw członkowskich Unii wzrasta poparcie dla ambitnej polityki klimatycznej UE.

2019-11-27 - Biuletyn

Oskar Pietrewicz

Nowe dziedziny współpracy Polski z Koreą Południową

Przejawem pogłębienia istniejącego od 2013 r. partnerstwa strategicznego między Polską i Republiką Korei są nowe południowokoreańskie inwestycje w Polsce w zaawansowanych technologicznie sektorach, np. elektromobilności. Z uwagi na polskie plany rozwoju sieci 5G i modernizacji sił zbrojnych perspektywicznymi dziedzinami współpracy stają się także bezpieczeństwo i obronność. W warunkach impasu w stosunkach międzykoreańskich i w negocjacjach USA–KRLD polskie doświadczenia w dialogu nt. Półwyspu Koreańskiego mogą zyskać na znaczeniu i wzmocnić pozycję Polski jako współkształtującej politykę UE na tym odcinku. 

2019-11-26 - Biuletyn

Sara Nowacka

Perspektywy reform w Libanie w świetle masowych protestów

W październiku w Libanie wybuchły protesty wywołane propozycją wprowadzenia nowych podatków. Bezprecedensowy charakter demonstracji, które zjednoczyły członków wszystkich grup wyznaniowych w Libanie i doprowadziły do rezygnacji premiera Sada al-Haririego, zwiększa szansę na reformy gospodarcze i walkę z korupcją. Protestujący domagają się nowych wyborów, które jednak są mało prawdopodobne ze względu na sprzeciw dominującego w rządzie Hezbollahu. Ustabilizowanie sytuacji leży w interesie Polski, która przekazuje Libanowi środki na pomoc rozwojową, a jej żołnierze biorą udział w misji UNIFIL. 

2019-11-25 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

Stosunki Słowacji ze Stanami Zjednoczonymi

W 2019 r. Słowacja i USA zacieśniły stosunki dwustronne. Złożyły się na to zarówno pierwsze od lat wizyty premiera Słowacji w Białym Domu oraz sekretarza stanu USA w Bratysławie, jak i wzmożenie współpracy wojskowej. Nie oznacza to jednak, że zniknęły napięcia: strona amerykańska negatywnie ocenia rozwój współpracy rządu Petera Pellegriniego z Rosją i Chinami, a strona słowacka – problemy w transatlantyckiej współpracy handlowej.