PISM LIBRARY
 • Version of the website for the visually impaired
 • BBLPISM on Facebook
 • BBLPISM on Pintrest
 • BBLPISM on Twitter
 • Wersja polska


 • Opening Hours
  Monday - Friday
  10:00 a.m. - 7:00 p.m.


  Address: Warecka 1A, 00-950 Warszawa
  Phone +48 22 556-8044, biblioteka@pism.pl
 • Katalog Biblioteki EN
 • PISM Digital Library
 • Sections in open access
  more...
 • Rules of Library Use
  • The library offers open access to the public.
  • Access to the library’s holdings is available with a valid library user card.
  • To register, readers must fill in the form available with the online catalogue.
  • Registration includes a fee.
  • The user card is valid for 24 months. After expiration, the card may be renewed.
  • In the card is lost, the user must inform the library promptly.
  • The lending rules for library publications may be found in the library’s regulations
  • Access to the reference library, newspapers, magazines and materials borrowed from other libraries based on an interlibrary loan is possible only from the reading room.
  • Readers who wish to use materials kept in storage should place an order using the online catalogue
  • During a single visit to the reading room each reader may use up to six storeroom volumes.
  • Materials requested from storage will be kept in the reading room for seven (7) days from the date ordered.
  • In case of damage or lost library materials, the reader is obligated to provide the library with another copy of the damaged item, another approved item or a relevant payment.
 • nukat EN
 • Twitter

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
b) informowania Pani/Pana o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (wysyłki newslettera) – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w razie wyrażenia zgody art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące katalog biblioteczny PISM oraz świadczące usługi związane z obsługą i funkcjonowaniem Biblioteki PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do momentu rezygnacji z tego członkostwa, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową uzyskania członkostwa w Bibliotece PISM.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu dla potrzeb ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – na potrzeby wysyłania informacji handlowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
Ja niżej podpisany/awyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (newsletter), zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

AKCTEPTUJĘ zamknij