BIBLIOTEKA PISM
 • Wersja dla niedowidzących
 • BBLPISM na Facebooku
 • BBLPISM na Pintrest
 • BBLPISM na Twitterze
 • English version

Źródła dostępne online. Pełne teksty książek i czasopism

Zobacz listę baz danych, dostępnych dzięki prenumeracie oraz e-źródła ogólnodostępne.

Dostęp do pełnotekstowej wersji artykułów czasopism i książek on-line możliwy jest poprzez komputery sieci informatycznej Instytutu.taylor_francis


World Economic Outlook Databases

Alliance Treaty Obligations and Provisions
(ATOP)

Humanitarian Data Exchange

UNESCO

 


 

Bazy danych

W czytelni można korzystać z baz danych:

Taylor&Francis - Journals Online

ProQuest

EBSCOhost

ScienceDirect (Elsevier)

SpringerLink

Web of Science

Wiley Online Library

World Economic Outlook Databases

Alliance Treaty Obligations and Provisions
(ATOP)

Humanitarian Data Exchange (HDX) – new OCHA data platform

FIRST - Facts on International Relations and Security Trends

EU Neighbourhood Library

SciVerse Scopus

Internetowa Baza Traktatowa (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)

World Treaty Index

ISN ETH Digital Library

IREON Gateway

UN Official Document System - ODS

United Nations Treaty Collection - UNTC

UN Resources A to Z

Global Open Access Portal (GOAP) - UNESCOTaylor&Francis - Journals Online

W roku 2018 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oferuje czytelnikom dostęp online do dwóch kolekcji czasopism Taylor & Francis:

Dostęp do bazy został wykupiony przy 50% dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wejście na stronę http://www.tandfonline.com/

ProQuest

 • ProQuest Central
  Umożliwia przeglądanie pełnych tekstów z przeszło 11 tysięcy tytułów czasopism naukowych, gazet, książek, publikacji branżowych i raportów. Zakres tematyczny obejmuje: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.

 • ProQuest Dissertations & Theses: A&I
  Zbiór rozpraw doktorskich i prac magisterskich z abstraktami z całego świata. Do wglądu udostępnione są pierwsze 24 strony dokumentu w postaci PDF. Pełne teksty można nabyć u producenta bazy. Jeśli pełny tekst jest dostępny w ProQuest Central, wówczas w tej bazie można również z niego skorzystać.

EBSCOhost

Biblioteka PISM zapewnia dostęp do pełnotekstowych baz specjalistycznych EBSCO Publishing: Political Science Complete oraz do baz pakietu podstawowego, do którego należy m.in. najobszerniejsza baza obejmująca publikacje z różnych dziedzin nauki Academic Search Complete.

Science Direct (Elsevier)

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępniane w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych oraz trzy czasopisma o nieograniczonym dostępie archiwizacyjnym:

Springer

Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Od 2010 roku została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1140 tytułów czasopism.
Zakres dostępu: czasopisma znajdujące się do tej pory w subskrypcji konsorcjum. Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są roczniki od 1996 roku.

Web of Science / Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citatin Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE - ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI - ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI - ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR.

World Economic Outlook Databases

Przegląd tendencji rozwojowych gospodarki światowej z bogatym aneksem statystycznym.

Alliance Treaty Obligations and Provisions (ATOP)

Baza oferuje dane dotyczące traktatów wojskowych podpisanych na całym świecie w latach 1815 – 2003.

Humanitarian Data Exchange (HDX) – new OCHA data platform

The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) has launched a new humanitarian data platform at the Open Knowledge Festival in Berlin. The Humanitarian Data Exchange (HDX) aggregates data from over 20 sources (ie World Bank, UNHCR, WFP etc), creating one place to go to find humanitarian data. A 90-second animation and short interactive demo helps explain this further.

Wiley Online Library

Baza umożliwia dostęp do jednej z największych kolekcji czasopism elektronicznych z różnych dziedzin wiedzy, m. in w zakresie spraw międzynarodowych i nauk politycznych.

FIRST - Facts on International Relations and Security Trends

The FIRST system offers researchers, politicians and the media an authoritative and structured factual reference system on international relations and security trends. It contains high-quality, up-to-date and clearly documented information in areas such as:

 • conflicts, arms transfers and military expenditure
 • hard facts on states and international organizations
 • economic and social statistics
 • chronologies

EU Neighbourhood Library

Baza zawierająca kluczowe dokumenty opisujące stosunki Unii Europejskiej z krajami partnerami w ramach EU Neighbourhood Partnership i European Neighbourhood and Partnership Instrument.
Baza zawiera szereg dokumentów od porozumień stowarzyszeniowych i raportów o stanie państw po dokumenty omawiające założenia polityk i projektów badawczych. Dokumenty w bazie wyszukiwać można wg kraju, tematu, źródła daty publikacji, słów kluczowych. Dokumenty można pobierać w ich wersjach oryginalnych lub, jeśli takie istnieją, w tłumaczeniach.

SciVerse Scopus

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 18.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA.

Internetowa Baza Traktatowa (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)

Internetowa Baza Traktatowa MSZ zawiera wykazy i teksty umów międzynarodowych, których Polska jest lub była stroną. IBT zawiera także umowy, którymi Polska zamierza się związać (tj. umowy jeszcze nieobowiązujące, ale w stosunku do których rozpoczęto krajową procedurę traktatową).

World Treaty Index

Indeks zawiera informacje o umowach międzynarodowych podpisanych pomiędzy 1945 a 1999 rokiem, Jest uzupełniany na bieżąco i docelowo zawierać będzie wszystkie umowy międzynarodowe podpisane w XX wieku.
Dane można pobierać w formacie Excela.

ISN ETH Digital Library

Biblioteka Cyfrowa International Relations and Security Network ETH Zurich jest otwartą bazą pełnotekstową zawierającą informacje z zakresu spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa. Baza gromadzi publikacje cyfrowe zamieszczane w sieci przez instytucje działające w obszarze spraw międzynarodowych (w tym publikacje PISM), odnośniki do stron internetowych poświęconych zagadnieniom międzynarodowym i wydarzeniom z tego zakresu, informacje o instytucjach, teksty dokumentów międzynarodowych (deklaracji, konwencji, uzgodnień itd.).

IREON Gateway

IREON - The International Relations and Area Studies Gateway
Bazy danych koordynowane przez Stiftung Wissenschaft und Politik – German Institute for International and Security Affairs w ramach Network International Relations and Area Studies.

Bazy zawierają opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, miedzynarodowej współpracy i rozwoju, polityki europejskiej i współpracy transatlantyckiej, studiów regionalnych, międzynarodowej polityki kulturalnej, ochrony środowiska, polityki energetycznej. Bazy indeksowane są na podstawie Europejskiego Tezaurusa Stosunków Międzynarodowych i Studiów Regionalnych.

W skład IREONu wchodzą następujące bazy:

 • World Affairs Online
 • Library of the Friedrich Ebert Foundation
 • WAO-Treaties

UN Official Document System - ODS

– zawiera oficjalne dokumenty Narodów Zjednoczonych, począwszy od 1993 roku. Starsze dokumenty są systematycznie dodawane do bazy. W formie elektronicznej dostępne są wszystkie rezolucje Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej oraz Rady Powierniczej (od 1946 roku).
Baza nie zawiera informacji prasowych, publikacji sprzedawanych przez ONZ, UN Treaty Series lub broszur informacyjnych wydawanych przez Department of Public Information

United Nations Treaty Collection - UNTC

– zawiera teksty traktatów i umów, oferuje wiele możliwości wyszukiwawczych, pozwala na przeglądanie zdjęć z podpisywania umów, umożliwia otrzymywanie informacji o zdarzeniach dotyczących konkretnych umów (np. kolejne przystąpienia do nich) – Podręcznik Użytkownika

UN Resources A to Z

Alfabetyczna lista wszystkich baz udostępnianych przez ONZ

Global Open Access Portal (GOAP) - UNESCO

Portal udostępnia decydentom naukową informację opartą na źródłach Open Access. Ufundowany przez rządy Kolumbii, Danii, Norwegii oraz Departament Stanu Stanów Zjednoczonych.

podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin
 
 • Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  10:00 - 19:00

  adres: ul. Warecka 1A, 00-950 Warszawa
  tel. +48 22 556-8044, biblioteka@pism.pl
 • Katalog Biblioteki
 • Nowy Czytelnik
 • Cyfrowa Biblioteka PISM
 • Działy w wolnym dostępie
  więcej...
 • nukat
 • Twitter

Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij