BIBLIOTEKA PISM
 • Wersja dla niedowidzących
 • BBLPISM na Facebooku
 • BBLPISM na Pintrest
 • BBLPISM na Twitterze
 • English version

Utworzenie depozytu bibliotecznego pod nazwą "Polskie Dokumenty Dyplomatyczne" (PDD)

Od 2005 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydaje kolejne tomy serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W czasie realizacji projektu zgromadzono szereg kserokopii materiałów archiwalnych opublikowanych w kolejnych tomach, jak też kserokopii archiwaliów, które ostatecznie nie zostały opublikowane.

Poza dokumentami związanymi z realizacją projektu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne zgromadzono także kserokopie materiałów dotyczące innych projektów wydawniczych PISM, dokumentujących historię Polski w XX wieku.

W celu umożliwienia szerszej grupie odbiorców zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami redakcja PDD przekazała komplet przechowywanych kserokopii do Biblioteki PISM z prośbą o utworzenie depozytu pod nazwą „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”. Znaczna część zgromadzonych kserokopii pochodzi z trudnodostępnych kolekcji (z zagranicznych archiwów) i jej przekazanie do Biblioteki umożliwi skorzystanie ze zgromadzonych zbiorów większej liczbie badaczy.

Wybrany przez Państwa zakres kserokopii jest udostępniany na podstawie załączonej poniżej listy. W przypadku zainteresowania określoną grupą dokumentów należy zgłosić mailowo (biblioteka@pism.pl) lub bibliotekarzowi na miejscu chęć skorzystania w czytelni z odpowiedniego zakresu depozytu.Wykaz zgromadzonych kserokopii

I.      Projekt Polskie Dokumenty Dyplomatyczne


1)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1918 listopad-grudzień, red. S. Dębski, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2008

a)      Listopad 1918 – dok. nr 1-75

b)      Grudzień 1918 – dok. nr 76-205

c)      Dokumenty nieopublikowane


2)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931, red. M. Wołos, Warszawa 2008.

a)      Styczeń 1931 – dok. nr 1-22

b)      Luty 1931 – dok. nr 23-46

c)      Marzec 1931 – dok. nr 47-100

d)      Kwiecień 1931 – dok. 101-125

e)      Maj 1931 – dok. 126-147

f)      Czerwiec 1931 – dok. 148-171

g)      Lipiec 1931 – dok. 172-203

h)      Sierpień 1931 – dok. 204-220

i)      Wrzesień 1931 – dok. 221-233

j)      Październik 1931 – dok. 234-269

k)      Listopad 1931 – dok. 270-298

l)      Grudzień 1931 – dok. 299-333

m)      Rok 1931 – dok. 334-335

n)      Dokumenty nieopublikowane


3)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932, red. K. Kania, Warszawa 2011.

a)      Styczeń 1932 – dok. 1-30

b)      Luty 1932 – dok. 31-52

c)      Marzec 1932 – dok. 53-78

d)      Kwiecień 1932 – dok. 79-106

e)      Maj 1932 – dok. 107-132

f)      Czerwiec 1932 – dok. 133-172

g)      Lipiec 1932 – dok. 173-203

h)      Sierpień 1932 – dok. 204-223

i)      Wrzesień 1932 – dok. 224-248

j)      Październik 1932 – dok. 249-276

k)      Listopad 1932 – dok. 277-298

l)      Grudzień 1932 – dok. 299-316

m)      Dokumenty nieopublikowane


4)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1933, red. W Skóra, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2015

a)      Styczeń  1933 – dok. 1-22

b)      Luty 1933 – dok. 23-45

c)      Marzec 1933 – dok. 46-86

d)      Kwiecień 1933 – dok. 87-126

e)      Maj 1933 – dok. 127-161

f)      Czerwiec 1933 – dok. 162-197

g)      Lipiec 1933 – dok. 198-221

h)      Sierpień 1933 – dok. 222-237

i)      Wrzesień 1933 – dok. 238-264

j)      Październik 1933 – dok. 265-295

k)      Listopad 1933 – dok. 296-344

l)      Grudzień 1933 – dok. 345-384

m)      Dokumenty nieopublikowane


5)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1934, red. S. Żerko, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2014

a)      Styczeń 1934 – dok. 1-41

b)      Luty 1934 – dok. 42-82

c)      Marzec 1934 – dok. 83-115

d)      Kwiecień 1934 – dok. 116-138

e)      Maj 1934 – dok. 139-161

f)      Czerwiec 1934 – dok. 162-188

g)      Lipiec 1934 – dok. 189-212

h)      Sierpień 1934 – dok. 213-237

i)      Wrzesień 1934 – dok. 238-259

j)      Październik 1934 – dok. 260-285

k)      Listopad 1934 – dok. 286-318

l)      Grudzień 1934 – dok. 319-347

m)      Rok 1934 – dok. 348

n)      Dokumenty nieopublikowane


6)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935, red. S. Żerko, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2017

a)      Styczeń 1935 – dok. 1-38

b)      Luty 1935 – dok. 39-70

c)      Marzec 1935 – dok. 71-109

d)      Kwiecień 1935 – dok. 110-151

e)      Maj 1935 – dok. 152-188

f)      Czerwiec 1935 – dok. 189-215

g)      Lipiec 1935 – dok. 216-240

h)      Sierpień 1935 – dok. 241-248

i)      Wrzesień 1935 – dok. 249-264

j)      Październik 1935 – dok. 265-296

k)      Listopad 1935 – dok. 297-322

l)      Grudzień 1935 – dok. 323-344

m)      Dokumenty nieopublikowane


7)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1936, red. S. Żerko, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2011

a)      Styczeń 1936 – dok. 1–33

b)      Luty 1936 – dok. 34–54

c)      Marzec 1936 – dok. 55–97

d)      Kwiecień 1936 – dok. 98–129

e)      Maj 1936 – dok. 130–146

f)      Czerwiec 1936 – dok. 147–167

g)      Lipiec 1936 – dok. 168–220

h)      Sierpień 1936 – dok. 221–269

i)      Wrzesień 1936 – dok. 270–299

j)      Październik 1936 – dok. 300–325

k)      Listopad 1936 – dok. 326–380

l)      Grudzień 1936 – dok. 381–411

m)      Dokumenty nieopublikowane


8)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937, red. J. S. Ciechanowski, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2012

a)      Styczeń 1937 – dok. 1-26

b)      Luty 1937 – dok. 27-49

c)      Marzec 1937 – dok. 50-72

d)      Kwiecień 1937 – dok. 73-99

e)      Maj 1937 – dok. 100-130

f)      Czerwiec 1937 – dok. 131-170

g)      Lipiec 1937 – dok. 171-195

h)      Sierpień 1937 – dok. 196-217

i)      Wrzesień 1937 – dok. 218-231

j)      Październik 1937 – dok. 232-244

k)      Listopad 1937 – dok. 245-286

l)      Grudzień 1937 – dok. 287-309

m)      Dokumenty nieopublikowane


9)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1938, red. M. Kornat, współpr. P. Długołęcki, M. Konopka-Wichrowska, M. Przyłuska, Warszawa 2007

a)      Styczeń 1938 – dok. 1-16

b)      Luty 1938 – dok. 17-37

c)      Marzec 1938 – dok. 38-75

d)      Kwiecień 1938 – dok. 76-93

e)      Maj 1938 – dok. 94-130

f)      Czerwiec 1938 – dok. 131-156

g)      Lipiec 1938 – dok. 157-171

h)      Sierpień 1938 – dok. 172-191

i)      Wrzesień 1938 – dok. 192-354

j)      Październik 1938 – dok. 355-406

k)      Listopad 1938 – dok. 407-438

l)      Grudzień 1938 – dok. 439-460

m)      Dokumenty nieopublikowane


10)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 styczeń-sierpień, red. S. Żerko, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2005

a)      Styczeń 1939 – dok. 1-33

b)      Luty 1939 – dok. 34-62

c)      Marzec 1939 – dok. 63-159

d)      Kwiecień 1939 – dok. 160-240

e)      Maj 1939 – dok. 241-317

f)      Czerwiec 1939 – dok. 318-373

g)      Lipiec 1939 – dok. 374-409

h)      Sierpień 1939 – dok. 410-523

i)      Dokumenty nieopublikowane


11)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 wrzesień-grudzień, red. W. Rojek, współpr. P. Długołęcki, M. Konopka-Wichrowska, M. Przyłuska, Warszawa 2007

a)      Wrzesień 1939 – dok. 1-123

b)      Październik 1939 – dok. 124-246

c)      Listopad 1939 – dok. 247-367

d)      Grudzień 1939 – dok. 368-492

e)      Dokumenty nieopublikowane


12)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940, red. M. Hułas, Warszawa 2010

a)      Styczeń 1940 – dok. 1-57

b)      Luty 1940 – dok. 58-111

c)      Marzec 1940 – dok. 112-162

d)      Kwiecień 1940 – dok. 163-209

e)      Maj 1940 – dok. 210-255

f)      Czerwiec 1940 – dok. 256-296

g)      Lipiec 1940 – dok. 297-330

h)      Sierpień 1940 – dok. 331-365

i)      Wrzesień 1940 – dok. 366-409

j)      Październik 1940 – dok. 410-445

k)      Listopad 1940 – dok. 446-487

l)      Grudzień 1940 – dok. 488-519

m)      Dokumenty nieopublikowane


13)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1941, red. J. Tebinka, Warszawa 2013

a)      Styczeń 1941 – dok. 1-23 

b)      Luty 1941 – dok. 24-49

c)      Marzec 1941 – dok. 50-74

d)      Kwiecień 1941 – dok. 75-100

e)      Maj 1941 – dok. 101-131

f)      Czerwiec 1941 – dok. 132-162

g)      Lipiec 1941 – dok. 163-213

h)      Sierpień 1941 – dok. 214-260

i)      Wrzesień 1941 – dok. 261-284

j)      Październik 1941 – dok. 285-325

k)      Listopad 1941 – dok. 326-360

l)      Grudzień 1941 – dok. 361-407

m)      Aneks

n)      Dokumenty nieopublikowane


14)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957, red. K. Ruchniewicz, T. Szumowski, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2006

a)      Styczeń 1957 – dok. 1-22

b)      Luty 1957 – dok. 23-36

c)      Marzec 1957 – dok. 37-66

d)      Kwiecień 1957 – dok. 67-94

e)      Maj 1957 – dok. 95-127

f)      Czerwiec 1957 – dok. 128-156

g)      Lipiec 1957 – dok. 157-172

h)      Sierpień 1957 – dok. 173-194

i)      Wrzesień 1957 – dok. 195-217

j)      Październik 1957 – dok. 218-245

k)      Listopad 1957 – dok. 246-254

l)      Grudzień 1957 – dok. 255-283

m)      Aneksy

n)      Dokumenty nieopublikowane


15)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1958, red. D. Jarosz, M. Pasztor, Warszawa 2011

a)      Styczeń 1958  – dok. 1-51

b)      Luty 1958 – dok. 52-82

c)      Marzec 1958 – dok. 83-110

d)      Kwiecień 1958 – dok. 111-137

e)      Maj 1958 – dok. 138-161

f)      Czerwiec 1958 – dok. 162-180

g)      Lipiec 1958 – dok. 181-196

h)      Sierpień 1958 – dok. 197-214

i)      Wrzesień 1958 – dok. 215-229

j)      Październik 1958 – dok. 230-259

k)      Listopad 1958 – dok. 260-276

l)      Grudzień 1958 – dok. 277-291

m)      Aneksy

n)      Dokumenty nieopublikowane


16)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959, red. P. Długołęcki, Warszawa 2011

a)      Styczeń 1959 – dok. 1-43

b)      Luty 1959 – dok. 44-71

c)      Marzec 1959 – dok. 72-106

d)      Kwiecień 1959 – dok. 107-157

e)      Maj 1959 – dok. 158-199

f)      Czerwiec 1959 – dok. 200-236

g)      Lipiec 1959 – dok. 237-274

h)      Sierpień 1959 – dok. 275-300

i)      Wrzesień 1959 – dok. 301-336

j)      Październik 1959 – dok. 337-388

k)      Listopad 1959 – dok. 389-430

l)      Grudzień 1959 – dok. 431-460

m)      Aneksy

n)      Dokumenty nieopublikowane


17)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972, red. W. Borodziej, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2005

a)      Styczeń 1972 – dok. 1-19

b)      Luty 1972 – dok. 20-38

c)      Marzec 1972 – dok. 39-68

d)      Kwiecień 1972 – dok. 69-83

e)      Maj 1972 – dok. 84-110

f)      Czerwiec 1972 – dok. 111-142

g)      Lipiec 1972 – dok. 143-159

h)      Sierpień 1972 – dok. 160-173

i)      Wrzesień 1972 – dok. 174-187

j)      Październik 1972 – dok. 188-206

k)      Listopad 1972 – dok. 207-221

l)      Grudzień 1972 – dok. 222-240

m)      Aneksy

n)      Dokumenty nieopublikowane


18)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1973, red. P.M. Majewski, Warszawa 2006

a)      Styczeń 1973 – dok. 1-14

b)      Luty 1973 – dok. 15-30

c)      Marzec 1973 – dok. 31-56

d)      Kwiecień 1973 – dok. 57-80

e)      Maj 1973 – dok. 81-98

f)      Czerwiec 1973 – dok. 99-118

g)      Lipiec 1973 – dok. 119-131

h)      Sierpień 1973 – dok. 132-146

i)      Wrzesień 1973 – dok. 147-164

j)      Październik 1973 – dok. 165-194

k)      Listopad 1973 – dok. 195-216

l)      Grudzień 1973 – dok. 217-240

m)      Aneksy

n)      Dokumenty nieopublikowane


19)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1974, red. A. Kochański, M. Morzycki-Markowski, Warszawa 2007

a)      Styczeń 1974 – dok. 1-35

b)      Luty 1974 – dok. 36-67

c)      Marzec 1974 – dok. 68-89

d)      Kwiecień 1974 – dok. 90-111

e)      Maj 1974 – dok. 112-130

f)      Czerwiec 1974 – dok. 131-142

g)      Lipiec 1974 – dok. 143-165

h)      Sierpień 1974 – dok. 166-178

i)      Wrzesień 1974 – dok. 179-190

j)      Październik 1974 – dok. 191-214

k)      Listopad 1974 – dok. 215-232

l)      Grudzień 1974 – dok. 233-254

m)      Aneksy

n)      Dokumenty nieopublikowane


20)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975, red. P. Machcewicz, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2010

a)      Styczeń 1975 – dok. 1-33

b)      Luty 1975 – dok. 34-67

c)      Marzec 1975 – dok. 68-98

d)      Kwiecień 1975 – dok. 99-129

e)      Maj 1975 – dok. 130-147

f)      Czerwiec 1975 – dok. 148-174

g)      Lipiec 1975 – dok. 175-210

h)      Sierpień 1975 – dok. 211-228

i)      Wrzesień 1975 – dok. 229-249

j)      Październik 1975 – dok. 250-285

k)      Listopad 1975 – dok. 286-317

l)      Grudzień 1975 – dok. 318-352

m)      Aneksy

n)      Dokumenty nieopublikowane


21)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1976, red. P. Długołęcki, Warszawa 2008

a)      Styczeń 1976 – dok. 1-49

b)      Luty 1976 – dok. 50-106

c)      Marzec 1976 – dok. 107-143

d)      Kwiecień 1976 – dok. 144-171

e)      Maj 1976 – dok. 172-200

f)      Czerwiec 1976 – dok. 201-234

g)      Lipiec 1976 – dok. 235-268

h)      Sierpień 1976 – dok. 269-293

i)      Wrzesień 1976 – dok. 294-329

j)      Październik 1976 – dok. 330-362

k)      Listopad 1976 – dok. 363-389

l)      Grudzień 1976 – dok.390-417

m)      Aneks

n)      Dokumenty nieopublikowane


22)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977, red. P. M. Majewski, współpr. P. Długołęcki, Warszawa 2009

a)      Styczeń 1977 – dok. 1-29

b)      Luty 1977 – dok. 30-65

c)      Marzec 1977 – dok. 66-102

d)      Kwiecień 1977 – dok. 103-132

e)      Maj 1977 – dok. 133-164

f)      Czerwiec 1977 – dok. 165-189

g)      Lipiec 1977 – dok. 190-211

h)      Sierpień 1977 – dok. 212-228

i)      Wrzesień 1977 – dok. 229-259

j)      Październik 1977 – dok. 260-283

k)      Listopad 1977 – dok. 284-316

l)      Grudzień 1977 – dok. 317-352

m)      Aneksy

n)      Dokumenty nieopublikowane


23)      Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979, red. P. Długołęcki, J. Kochanowski, Warszawa 2014

a)      Styczeń 1979 – dok. 1-28

b)      Luty 1979 – dok. 29-55

c)      Marzec 1979 – dok. 56-86

d)      Kwiecień 1979 – dok. 87-105

e)      Maj 1979 – dok. 106-142

f)      Czerwiec 1979 – dok. 143-184

g)      Lipiec 1979 – dok. 185-214

h)      Sierpień 1979 – dok. 215-232

i)      Wrzesień 1979 – dok. 233-257

j)      Październik 1979 – dok. 258-288

k)      Listopad 1979 – dok. 289-328

l)      Grudzień 1979 – dok. 329-353

m)      Dokumenty nieopublikowane


II.      Projekty towarzyszące

1)      Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. T. 2, Dokumenty, red. S. Dębski, W. M. Góralski, Warszawa 2004
a)      Dokumenty (luty 1944 – 10 września 2004)
b)      Dokumenty nieopublikowane

2)      Hołodomor 1932-1933. Wielki Głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu, red. J.J. Bruski, Warszawa 2008
a)      Dokumenty opublikowane
b)      Aneks

podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin
 
 • Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  10:00 - 19:00


  adres: ul. Warecka 1A, 00-950 Warszawa
  tel. +48 22 556-8044, biblioteka@pism.pl
 • Katalog Biblioteki
 • Nowy Czytelnik
 • Cyfrowa Biblioteka PISM
 • Działy w wolnym dostępie
  więcej...
 • nukat
 • Twitter

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
b) informowania Pani/Pana o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (wysyłki newslettera) – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w razie wyrażenia zgody art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące katalog biblioteczny PISM oraz świadczące usługi związane z obsługą i funkcjonowaniem Biblioteki PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do momentu rezygnacji z tego członkostwa, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową uzyskania członkostwa w Bibliotece PISM.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu dla potrzeb ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – na potrzeby wysyłania informacji handlowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
Ja niżej podpisany/awyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (newsletter), zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

AKCTEPTUJĘ zamknij