BIBLIOTEKA PISM
 • Wersja dla niedowidzących
 • BBLPISM na Facebooku
 • BBLPISM na Pintrest
 • BBLPISM na Twitterze
 • English version

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka PISM wypożycza książki innym bibliotekom w ramach zawartych z nimi porozumień w sprawie wypożyczeń międzybibliotecznych.
W celu otwarcia konta wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteka:

 1. rejestruje się w komputerowej bazie czytelników wypełniając formularz w katalogu Biblioteki PISM udostępniony w trybie on-line na stronie internetowej Instytutu;
 2. przesyła pocztą na adres Instytutu dwa egzemplarze podpisanego Porozumienia w sprawie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Po otwarciu konta wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka PISM przesyła pocztą elektroniczną dane dostępowe umożliwiające logowanie się w katalogu.

 

Pobierz tekst porozumienia

 

podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin
 
 • Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  10:00 - 19:00


  adres: ul. Warecka 1A, 00-950 Warszawa
  tel. +48 22 556-8044, biblioteka@pism.pl
 • Katalog Biblioteki
 • Nowy Czytelnik
 • Cyfrowa Biblioteka PISM
 • Działy w wolnym dostępie
  więcej...
 • nukat
 • Twitter

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
b) informowania Pani/Pana o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (wysyłki newslettera) – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w razie wyrażenia zgody art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące katalog biblioteczny PISM oraz świadczące usługi związane z obsługą i funkcjonowaniem Biblioteki PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do momentu rezygnacji z tego członkostwa, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową uzyskania członkostwa w Bibliotece PISM.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu dla potrzeb ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – na potrzeby wysyłania informacji handlowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
Ja niżej podpisany/awyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (newsletter), zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

AKCTEPTUJĘ zamknij