BIBLIOTEKA PISM
 • Wersja dla niedowidzących
 • BBLPISM na Facebooku
 • BBLPISM na Pintrest
 • BBLPISM na Twitterze
 • English version

Depozyt latynoamerykanistyczny

Depozyt Latynoamerykanistyczny Ryszarda Stemplowskiego

Biblioteka PISM udostępnia latynoamerykanistyczny depozyt Ryszarda Stemplowskiego. Ustanowienie i upublicznienie depozytu ma na celu rozwijanie studiów latynoamerykanistycznych w Polsce i zachęcenie innych osób do takiego samego udostępnienia swych zbiorów.
Depozyt liczy 2000 publikacji i jest przez właściciela stopniowo powiększany. Obejmuje publikacje wydane głównie po 1945 r., dotyczące przede wszystkim polityki i gospodarki w państwach Ameryki Łacińskiej oraz ich stosunków z wielkimi mocarstwami w okresie od końca XIX w.
Informacje o tym depozycie dostępne są także w postaci listy przeglądowej oraz osobnej bazy w ramach katalogu Biblioteki PISM. Więcej - zapytaj bibliotekarza ››


Latin American Collection in PISM Library

A Latin American deposit by Ryszard Stemplowski is available at the PISM library. The deposit has been established and made publicly available in order to develop Latin American studies in Poland and to encourage others to make their own collections available to the public.
The deposit contains 2,000 volumes and will be gradually expanded by the owner. It consists mainly of post-1945 publications, which deal primarily with the politics and economics of Latin American countries as well as their relations with great powers since the end of the 19th century.
Information on the Latin American deposit is also available in the form of a review list and a separate database in the library's online catalogue. More - virtual reference desk ››


Colección Latinoamericana en la biblioteca de PISM (Instituto Polaco de Asuntos Internacionales)

La biblioteca del PISM pone a disposición de sus usuarios los fondos bibliográficos latinoamericanos de Ryszard Stemplowski. El establecimiento y apertura al público de esta colección tiene por objeto favorecer el desarrollo de los estudios latinoamericanos en Polonia y alentar a otras personas a facilitar el acceso a sus colecciones a través de depósitos de este tipo.
El fondo contiene 2000 volúmenes y crece gradualmente con las adqusiciones de su dueño. Incluye obras publicadas en su mayor parte después de 1945, sobre la política y la economía de los países de América latina, y sobre sus relaciones con los grandes potencias desde fines del siglo XIX.
También se puede acceder a información sobre la colección a través de una lista de consulta y una base de datos separata, disponibles en el catálogo de la biblioteca de PISM.

podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin
 
 • Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  10:00 - 19:00


  adres: ul. Warecka 1A, 00-950 Warszawa
  tel. +48 22 556-8044, biblioteka@pism.pl
 • Katalog Biblioteki
 • Nowy Czytelnik
 • Cyfrowa Biblioteka PISM
 • Działy w wolnym dostępie
  więcej...
 • nukat
 • Twitter

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
b) informowania Pani/Pana o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (wysyłki newslettera) – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w razie wyrażenia zgody art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące katalog biblioteczny PISM oraz świadczące usługi związane z obsługą i funkcjonowaniem Biblioteki PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do momentu rezygnacji z tego członkostwa, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową uzyskania członkostwa w Bibliotece PISM.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie formularzu dla potrzeb ewidencji czytelników, rejestracji wypożyczeń oraz stanu realizacji zobowiązań wobec Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – na potrzeby wysyłania informacji handlowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
Ja niżej podpisany/awyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej o usługach i ofertach świadczonych przez Bibliotekę PISM (newsletter), zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

AKCTEPTUJĘ zamknij